کدال۳۶۰
1401/06/01
08:49
#ولساپا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29 شرکت لیزینگ ر...

#ولساپا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت لیزینگ رایان سایپا
۱۴۰۱-۰۶-۰۱ ۰۸:۴۹:۵۱ (۹۲۷۷۳۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0