کانال کدال
1399/09/17
15:32
📊 نماد : کسرام 📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام 🏭 شرکت: پارس سرام 🖌 به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش ...

📊 نماد : کسرام📑 موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام🏭 شرکت: پارس سرام🖌 به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی ۱۲/۹/۶/۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کسرام #شفاف_سازی ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ۱۲:۲۰:۳۹ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:انتهای خبر

0
0