بتاسهم
1401/02/20
23:04
#اخابر 12ماهه خاصی داده است و در تلفیقی به سود 496 ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد زیان 382 ریالی به ازای هر سهم است که احتمالا بعد از تقسیم سود...

#اخابر ۱۲ماهه خاصی داده است و در تلفیقی به سود ۴۹۶ ریالی رسیده و در سود اصلی این عدد زیان ۳۸۲ ریالی به ازای هر سهم است که احتمالا بعد از تقسیم سود همراه اول تغییر میکند .


انتهای خبر

0
0