همفکران
1399/09/30
19:36
✨مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه: سفیدی برف را برای روحتان سرخی انار را برای قلبتان و بلندای یلدا را برای زندگی قشنگتان آرزومند است #یلدا_مبارک🍉...

✨مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه:سفیدی برف را برای روحتان


سرخی انار را برای قلبتان


و بلندای یلدا را برای زندگی قشنگتانآرزومند است#یلدا_مبارک🍉@agahmoshaverانتهای خبر

0
0