نوآوران امین
1399/11/08
08:06
در معاملات روز ۷ بهمن ماه شاهد ورود ۱۰,۴۱۹ میلیارد ریال #نقدینگی_حقوقی_ها به بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۷ بهمن ماه بیش تر...

در معاملات روز ۷ بهمن ماه شاهد ورود ۱۰,۴۱۹ میلیارد ریال #نقدینگی_حقوقی_ها به بازار سرمایه هستیم. نمادهایی که در جریان معاملات روز ۷ بهمن ماه بیش ترین ورود #نقدینگی_حقوقی_ها را داشته اند به ترتیب:#شستا


#فولاد


#خودرو


#شبندر


#شرانل
#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0