کانال کدال
1399/09/16
18:57
📊 نماد : جوين 📑 موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 🏭 شرکت: کشت و صنعت جوين 📍زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت 08:00 روز پ...

📊 نماد : جوین📑 موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده🏭 شرکت: کشت و صنعت جوین📍 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ در استان خراسان رضوی ،شهر جوین به آدرس مرکز شرکت واقع در شهرستان جوین، بالاتر از ایستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوین برگزار میگردد.📝 دستور جلسه : تغییر موضوع فعالیت🔖 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : در روز چهار شنبه ۹۹/۰۹/۲۶ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ظهر جهت دریافت ورقه ورود به مجمع به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، میدان سعدی، ابتدای خیابان سنایی، پلاک ۱۴/۲۹۶ مراجعه و با ارایه کارت شناسایی معتبر یا مستندات موید نمایندگی نسبت به اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع مذکور اقدام نمایید.👤 دعوت کننده از مجمع:


هییت مدیره شرکت کشت و صنعت جوین
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #جوین #آگهی_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ ۱۵:۳۰:۳۴ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0