چارت های رامین جعفری
1400/03/02
11:24
#خودرو لیدر بازار که برگرده بقیه بازار هم دنبالش خواهند رفت دیگه انگار عادی شده روزی 5 تا بیاد پایین آر اس آی هم انگار تو منطقه بیش فروش جا خشک کرد...

#خودرو لیدر بازار که برگرده بقیه بازار هم دنبالش خواهند رفت دیگه انگار عادی شده روزی ۵ تا بیاد پایین آر اس آی هم انگار تو منطقه بیش فروش جا خشک کرده و قصد حرکت نداره واگرایی مثبت میتونه تشکیل بشه نیاز به یه جو غیرت داره که این نداره فعلا ببینیم سیاسیون تا کجا میخان بازار رو بکشن پایین حمایتها نشان داده شده استانتهای خبر

0
0