موج مثبت Positive Wave
1399/10/28
12:51
چشم انداز #صنعت_برق بسیار روشن👌 همانطور که قبل گفتیم، #صنعت برق و نیروگاهها در سال های آینده از این وضعیت در میان و شاهد افزایش سرمایه گذاری در ای...

چشم انداز #صنعت_برق بسیار روشن👌همانطور که قبل گفتیم، #صنعت برق و نیروگاهها در سال های آینده از این وضعیت در میان و شاهد افزایش سرمایه گذاری در این صنعت خواهیم بود.#وخارزم مالک ۱۰۰ درصدی نیروگاه منتظر قایمنیروپارسه زیرمجموعه وخارزم مالک نیروگاه کوچک.

انتهای خبر

0
0