کدال۳۶۰
1401/06/02
12:48
#شلعاب #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت لعابیران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 256,608 میلیون ریال از م...

#شلعاب


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت لعابیران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۲۵۶,۶۰۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۰۶٪ افزایش داشته است.▪️«شلعاب» با سرمایه ثبت شده ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۹۵۵,۰۹۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۱٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۲:۴۹:۵۱ (۹۲۸۴۷۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0