پایگاه خبری انتخاب
1401/04/02
09:37
♦️خوردن پماد روی آنتن زنده تلویزیون 🔹در یکی از برنامه‌هایی که از صداوسیما پخش شده، مهمان برنامه، پمادی را که خود او برای درمان زخم‌های دیابت و سوخ...

♦️خوردن پماد روی آنتن زنده تلویزیون🔹در یکی از برنامه‌هایی که از صداوسیما پخش شده، مهمان برنامه، پمادی را که خود او برای درمان زخم‌های دیابت و سوختگی اختراع کرده، خورد!جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲rXd


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0