کارگزاری آبان
1401/02/31
08:50
📊#فسرب اطلاعیه 1401/02/29 *ملی سرب و روی ایران* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰۳ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 20 درصد...

📊#فسرب


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۹


*ملی سرب و روی ایران*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۰۳ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۲۰ درصد کاهش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
انتهای خبر

0
0