بتاسهم
1399/11/06
17:01
میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته اول بهمن 1399 به 13156 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته اول بهمن ۱۳۹۹ به ۱۳۱۵۶ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0