تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/02
10:30
با منفی کردن بازار مفت خری حقوقی #خودرو و دیگر حقوقی ها ثابت کردن چقدر حمایت میکنن از بازار 😒

با منفی کردن بازار مفت خری حقوقی #خودرو و دیگر حقوقی ها ثابت کردن چقدر حمایت میکنن از بازار 😒


انتهای خبر

0
0