آواتحلیل
1400/12/28
09:31
#بررسی_گزارش_کدال #پاسا ✅ شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ماه اسفند 76 میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد که تقریبا 4 درصد کمتر از ماه بهمن می باشد. ...

#بررسی_گزارش_کدال #پاسا✅ شرکت ایران یاسا تایر و رابر در ماه اسفند ۷۶ میلیارد تومان درآمد فروش کسب کرد که تقریبا ۴ درصد کمتر از ماه بهمن می باشد. متوسط فروش ۱۱ ماه گذشته شرکت نیز برابر ۸۹ میلیارد تومان بوده است.✅ پاسا در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۰۵۰ میلیارد تومان درآمد فروش به دست آورد که از این نظر رشد ۵۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.✅ مقدار فروش کل محصولات شرکت در این ماه نسبت به ماه بهمن ۱۰ درصد افزایش یافت. نرخ فروش تایر در اسفند برابر با ۶۴ میلیون تومان در هر تن گزارش شده است که افت ۱۳ درصدی نسبت به بهمن نشان می دهد.📈 آخرین قیمت سهم ۱۰۳۳ تومان می باشد و در یک ماه اخیر ۵ درصد بازدهی کسب کرده است.انتهای خبر

0
0