بانی فام
1399/10/06
16:25
#دیدبان_خبری_بازار #کاما این ماه با فروش قسمتی از موجودیها، فروش بسیار خوب 320 میلیارد تومانی داشته است و جمع فروش نه ماهه را به عدد 729 میلیارد ...

#دیدبان_خبری_بازار


#کاما


این ماه با فروش قسمتی از موجودیها، فروش بسیار خوب ۳۲۰ میلیارد تومانی داشته است و جمع فروش نه ماهه را به عدد ۷۲۹ میلیارد تومان رساند. شرکت در ۸ ماه ۴۰۸ میلیارد تومان فروش داشت و حالا در یک ماه ۳۲۰ میلیارد تومان.


@banifamانتهای خبر

0
0