بتاسهم
1399/10/29
08:01
#فپنتا را باید قطعا تلفیقی دید سهمی که 6 ماهه تلفیقی به ازای هر سهم حدود 4 هزار تومان سود داشت در 9 ماهه در سود اصلی به عدد 3015 ریالی رسیده ...

#فپنتا را باید قطعا تلفیقی دید سهمی که ۶ ماهه تلفیقی به ازای هر سهم حدود ۴ هزار تومان سود داشت در ۹ ماهه در سود اصلی به عدد ۳۰۱۵ ریالی رسیده است.در ۶ ماهه در سود اصلی این عدد ۱۳۲۴ ریال بود و ۳ماهه ۷۲۱ ریال محقق کرده بود


انتهای خبر

0
0