تحلیل کاربردی هلالات
1401/03/22
10:33
#زغالسنگ#درآمد_ماهانه #اردیبهشت نمادهای تحت بررسی: کطبس، کزغال، کپرور، کشرق در 4 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، می...

#زغالسنگ#درآمد_ماهانه #اردیبهشتنمادهای تحت بررسی: کطبس، کزغال، کپرور، کشرقدر ۴ گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد ۳ماه اخیر را نشان می دهد.*شیب خط روند ۳ ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.*کزغال بالاترین سطح درآمد ۱۳ماه اخیر را ثبت کرده و رشد محسوسی نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۰ دارد که علت آن پایان تعمیرات اساسی است.*هر چهار شرکت تحت بررسی درآمد خود را نسبت به اردیبهشت سال ۱۴۰۰ رشد داده اند ضمنا از میانگین درآمد سه ماهه نیز پیش افتاده اند.*بررسی سطح درآمد تنها یک فاکتور از چندین فاکتور بررسی مطلوبیت و ارزنده بودن یک شرکت است لذا موارد دیگر نیز باید بررسی شود.

انتهای خبر

0
0