نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/09
10:29
بیمه #ملت خرده نوسانگیرها از سهم خارج میشن کمربند ها بسته برای یه رشد شارپی😊

بیمه #ملت خرده نوسانگیرها از سهم خارج میشن کمربند ها بسته برای یه رشد شارپی😊


انتهای خبر

0
0