پارسیس تحلیل
1401/02/24
12:09
رسیدن نسبت P/NAV صندوق #پالایش به پایین ترین سطح از ابتدای معاملات گزارش ویژه: بررسی روند نسبت P/NAV هر واحد صندوق #پالایش_یکم نمودار فوق نشان م...

رسیدن نسبت P/NAV صندوق #پالایش به پایین ترین سطح از ابتدای معاملاتگزارش ویژه: بررسی روند نسبت P/NAV هر واحد صندوق #پالایش_یکمنمودار فوق نشان میدهد که در حال حاضر این نماد در حوالی پایین ترین سطح نسبت P/NAV از زمان تشکیل صندوق قرار دارد. در حال حاضر این نماد در سطح ۶۶ درصد از NAV خود معامله می شود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0