کدال۳۶۰
1399/09/16
12:45
#دانا توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده ▪ بازگشت به نامه شماره 695301 مورخ 1399/09/01 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر چگونگي ت...

#دانا


توضیحات در خصوص #اطلاعات_و_صورت_های_مالی منتشر شده▪ بازگشت به نامه شماره ۶۹۵۳۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر چگونگی تسعیر دارایی ها و تعهدات ارزی به استحضار می رساند پاسخ طی نامه شماره ۹۹/۱۰۳۶۷۵۴ مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۹ (فایل پیوست) ایفاد می گردد
۱۳۹۹-۰۹-۱۶ ۱۲:۴۴:۴۷ (۷۰۰۳۴۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0