کدال۳۶۰
1399/10/29
10:40
#ولنوین صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1398/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ▪️ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در دوره 12 ماهه منتهی به 13...

#ولنوین


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت لیزینگ اقتصاد نوین▪️ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۰٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۲۷۵ ریال سود محقق کرده است.▪️ «ولنوین» با سرمایه ثبت شده ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۸۲۵,۴۸۲ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۰:۴۰:۴۹ (۷۱۱۳۲۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0