کدال۳۶۰
1399/09/04
08:09
#فسلیر آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت سول...

#فسلیر


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده (بجز تغییرات سرمایه) #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت سولیران با فایل های پیوست منتشر شد۱۳۹۹-۰۹-۰۴ ۰۸:۰۹:۴۴ (۶۹۶۷۳۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0