نوآوران امین
1399/09/18
06:28
بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است : #غگیلا #رافزا #چخزر #ولپارس #شکبیر #سا...

بیشترین #سرانه_خرید_حقیقی_به_سرانه_فروش_حقیقی_ها طی روز ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹ مربوط به نمادهای زیر بوده است :#غگیلا


#رافزا


#چخزر


#ولپارس


#شکبیر#سامانه_ذره_بینwww.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امینانتهای خبر

0
0