سیگنال یاب روزانه
1401/02/28
13:29
🔸بیشترین ورود پول حقیقی: وآفر، مدیریت، حگهر، قرن، ورنا، خگستر، کگهر پارس 🔸بیشترین خروج پول حقیقی: فملی، ومعادن، فولاد، شستا، آیساتک، تاصیکو، ح...

🔸 بیشترین ورود پول حقیقی:وآفر، مدیریت، حگهر، قرن، ورنا، خگستر، کگهر پارس🔸 بیشترین خروج پول حقیقی:فملی، ومعادن، فولاد، شستا، آیساتک، تاصیکو، حکشتی

انتهای خبر

0
0