بولتن اقتصادی
1399/08/22
19:21
‍ کشف ۴۰ میلیاردی کالای قاچاق در تهران ​رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۴۰ میلیارد ریال پارچه های قاچاق در جنوب تهران خبر داد.

کشف ۴۰ میلیاردی کالای قاچاق در تهرانرییس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف ۴۰ میلیارد ریال پارچه های قاچاق در جنوب تهران خبر داد.

انتهای خبر

0
0