بورس۲۴
1401/01/15
08:31
«ثاخت» مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در خصوص برگزاری مزایده شفاف سازی نمود.

«ثاخت» مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بین المللی توسعه ساختمان در خصوص برگزاری مزایده شفاف سازی نمود.


لذا شرکت بین المللی توسعه ساختمان و شرکت نارنجستان زیبای شمال(سهامی خاص) به عنوان شرکای مشاعی و دارای مالکیت زمین هتل آپارتمان نارنجستان واقع در استان مازندران، ایزدشهر، کیلومتر ۷ جاده محمودآباد به نور در مجاورت هتل نارنجستان فعلی، در نظر دارند حصه مشاع خود از کل زمین (سهم صد درصدی هر دو شریک) را با قیمت پایه ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با وضع موجود و شرایط پرداخت نقدی و با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت واگذار نمایند.


این زمین در ضلع شمالی جاده امیرآباد ساحلی به مساحت کل ۲۷،۰۳۳ مترمربع و مساحت خالص ۲۰،۷۶۴ مترمربع پس از اصلاحی و کسر حریم دریا و جاده دارای پروانه قابل تمدید کاربری هتل آپارتمان با زیربنای کل ۵۷،۷۹۲/۵۵ مترمربع می باشد که مالکیت زمانی (تایم شرینگ) ۱۵ دوره زمانی (به مدت ۴ هفته در سال) مربوط به ۸ واحد اقامتی پروژه هتل آپارتمان تعریف شده در این زمین به متراژ ۸۹۳ مترمربع به ۱۵ نفر در سال های گذشته صلح گردیده که تسویه حساب مبالغ پرداختی ایشان بر عهده مزایده گزار می باشد.


کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، از طریق سایت های www.icd.co.ir یا www.narenjestan.com اقدام و سپس پاکات پیشنهاد خود را لاک و مهر شده و طبق دستورالعمل مندرج در اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۱۴۰۱.۱.۲۹ به دبیرخانه شرکت بین المللی توسعه ساختمان به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه هشتم، پلاک ۱۱، طبقه هفتم تحویل و سوالات احتمالی خود را با شماره تلفن های ۸۸۵۰۵۳۴۷-۰۲۱ یا ۲۸۶۳-۰۲۱ مطرح نمایند.


ثاخت
انتهای خبر

0
0