تکنیکال ثنایی
1399/10/09
08:27
#مرقام با حفظ سطح2400 وقدری صبر وشکیبایی مثل #ولیز اینده ی خوبی خواهند داشت خیلی سهامداران را اذیت کردند وقتش رسیده جبران کنند.

#مرقام با حفظ سطح۲۴۰۰ وقدری صبر وشکیبایی مثل #ولیز اینده ی خوبی خواهند داشت خیلی سهامداران را اذیت کردند وقتش رسیده جبران کنند.


انتهای خبر

0
0