پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
09:50
قالیباف: 🔹دولت سیزدهم بارهای بزرگی از زمین برداشت 🔹سفرهای استانی رئیسی، تصویر جدیدی از مردمی بودن دولت را نشان داد جزئیات در 👇👇 https://www.entek...

قالیباف:


🔹دولت سیزدهم بارهای بزرگی از زمین برداشت🔹سفرهای استانی رئیسی، تصویر جدیدی از مردمی بودن دولت را نشان دادجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tu۴


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0