همفکران
1399/10/29
09:05
#نبض_بازار 📍 وقفه معاملاتی نماد #فملی به علت تغييرات بيش از 20 درصدی

#نبض_بازار


📍 وقفه معاملاتی نماد #فملی به علت تغییرات بیش از ۲۰ درصدیانتهای خبر

0
0