سیگنال طلایی
1400/12/11
10:12
#غناب سهمی با 20 میلیون برگه سهم شناوری کم و بنیاد عالی خوراک بازیگرهاست . غناب زمین کاخانه اش تو خسابان جشنواره تهران 20 هزار متر هست که ارزش فق...

#غناب سهمی با ۲۰ میلیون برگه سهم شناوری کم و بنیاد عالی خوراک بازیگرهاست .غناب زمین کاخانه اش تو خسابان جشنواره تهران ۲۰ هزار متر هست که ارزش فقط همین زمین بیش از دو برابر مارکت الان سهم هست بخرید دست بهش نزنید

انتهای خبر

0
0