حامیان بورس ایران
1401/04/01
10:10
جناب اسماعیل غلامی کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی قوه قضاییه و #سرتیم اررزشگذاری بلوک ایران خودرو و سایپا هستند با مصاحبه دیروز ایشون با همفکران ...

جناب اسماعیل غلامی


کارشناس رسمی حسابداری و حسابرسی قوه قضاییه و #سرتیم اررزشگذاری بلوک ایران خودرو و سایپا هستندبا مصاحبه دیروز ایشون با همفکران کارگزاری آگاه، امروز دارندگان سهام تودلی مثل #ورنا #خگستر صف خرید شدند#خزامیا به دلیل اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات صف خرید شد#خپارس به دلیل شکستن رکورد تولید و اولویت واگذاری سهامش به بخش خصوصی صف خرید خوبی زدانتهای خبر

0
0