نبسا
1399/10/09
09:39
#شکربن همچنان خوب می فروشه و سود سازی رو به جلویی داره این شرکت در دوره 9 ماهه به عدد 2044 ریال سود رسید در حالی که 6 ماهه 769 و در 3ماهه 342 ری...

#شکربن


همچنان خوب می فروشه و سود سازی رو به جلویی داره


این شرکت


در دوره ۹ ماهه به عدد ۲۰۴۴ ریال سود رسید


در حالی که ۶ ماهه ۷۶۹ و در ۳ماهه ۳۴۲ ریال سود محقق کرده بود


رشد سود محسوس هستانتهای خبر

0
0