بولتن اقتصادی
1399/08/19
08:58
حرکت بازار ارز به سمت نرخ تعادلی ▪️عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی: 🔹 با کاهش ریسک‌های برونزا و تعیین نرخ ارز بر مبنای متغیرهای اقتصادی، دست با...

حرکت بازار ارز به سمت نرخ تعادلی▪️عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی:


🔹 با کاهش ریسک‌های برونزا و تعیین نرخ ارز بر مبنای متغیرهای اقتصادی، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار بسیط تر خواهد شد و در نتیجه ثبات بازار بیش از گذشته نمود پیدا خواهد کرد.🔹سیاست پولی ذاتا برای افق کوتاه مدت و برای تعدیل چرخه‌های تجاری به کار می‌رود و بانک مرکزی باید به شکل واکنش سریع عمل کند و نشان دهد که می‌تواند بخوبی و به فوریت ریسک‌ها را شناسایی و نسبت به آنها پاسخ دهد.🔹نباید از بانک مرکزی انتظار داشت که همیشه در را روی یک پاشنه بچرخاند و اتفاقا هر چه واکنش‌های سیاستگذار به ریسک‌ها بیشتر باشد، نشان دهنده کارآمدی آن است

انتهای خبر

0
0