پایگاه خبری انتخاب
1399/10/28
23:18
علی اکبر صالحی: 🔹 قانون [هسته ای] مجلس در ادامه‌ی تصمیم پنج گامی است که قبلاً دولت گرفته بود 🔹 در برجام در حوزه‌ی فنی هیچ‌کدام از حقوق فنی هسته‌ا...

علی اکبر صالحی:


🔹 قانون [هسته ای] مجلس در ادامه‌ی تصمیم پنج گامی است که قبلا دولت گرفته بود🔹 در برجام در حوزه‌ی فنی هیچ‌کدام از حقوق فنی هسته‌ای‌مان را واگذار نکردیم🔹 گام های امریکا برای رفع تحریم باید شامل فروش نفت و روابط بانکی شودجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VDN


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0