رویال بورس
1399/08/10
23:36
#فولاد بعد از اصلاح تقریبا ۵۰ درصدی از محدوده 2400 تومان در محدوده حمایتی 1200 قرار دارد و در صورت عبور از مقاومت مقاومت 1900 و شکست قیمت 2530 ...

#فولاد


بعد از اصلاح تقریبا ۵۰ درصدی از محدوده ۲۴۰۰ تومان در محدوده حمایتی ۱۲۰۰ قرار دارد و در صورت عبور از مقاومت مقاومت ۱۹۰۰ و شکست قیمت ۲۵۳۰ هدف میانمدتی ۴۶۰۰ تومان را پیش رو دارد.


حد ضرر ۱۱۰۰


#فولادhttps://www.instagram.com/p/CHBSURTg-aO/?igshid=۱۸۲jgbxds۷w۲۲انتهای خبر

0
0