کارگزاری آبان
1401/06/01
10:04
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 265 میلیون سهم دی 175 میلیون سهم خگستر 139 میلیون سهم کرمان 100 میلیون سهم دانا 67 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۲۶۵ میلیون سهم


دی ۱۷۵ میلیون سهم


خگستر ۱۳۹ میلیون سهم


کرمان ۱۰۰ میلیون سهم


دانا ۶۷ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0