چارت های رامین جعفری
1400/08/19
20:20
#کرمان این سهم هم مثل خودرو بنظر یه الگوی ترکیبی زیگزاگ فلت رو تکمیل کرده باشه عبور از مقاومت 120 باید پرقدرت باشه عبور از 150 تایید روند صعودی جدی...

#کرمان این سهم هم مثل خودرو بنظر یه الگوی ترکیبی زیگزاگ فلت رو تکمیل کرده باشه عبور از مقاومت ۱۲۰ باید پرقدرت باشه عبور از ۱۵۰ تایید روند صعودی جدید هستانتهای خبر

0
0