پدرام راد
1401/08/01
10:25
این فسوژ و عرصه اولیه به حرفه ای های بازار حال انسان رو از هر چی حرفه ای هست بهم‌میزنه، باید گفت دزدای سرگردنه حرفه ای.

این فسوژ و عرصه اولیه به حرفه ای های بازار حال انسان رو از هر چی حرفه ای هست بهم‌میزنه، باید گفت دزدای سرگردنه حرفه ای.


انتهای خبر

0
0