سهام سودآور
1401/08/01
08:59
#خمهر با توجه به تعدیل نرخ فروش به شرکت ساپکو در شش ماه سال 1401، فروش به مبلغ 2.652میلیارد ریال افزایش یافته است که این مبلغ اثر مستقیم بر سود(زیا...

#خمهر با توجه به تعدیل نرخ فروش به شرکت ساپکو در شش ماه سال ۱۴۰۱، فروش به مبلغ ۲.۶۵۲میلیارد ریال افزایش یافته است که این مبلغ اثر مستقیم بر سود(زیان) خالص شرکت دارد.


انتهای خبر

0
0