آواتحلیل
1399/11/14
21:23
#کزغال ✅ شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت بین المللی‌تجارت دالاهو با 68 و 27 درصد، سهامداران عمده کزغال هستند. ✅ سرمایه گذاری صباتامین و سرمایه ...

#کزغال✅ شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و شرکت بین المللی‌تجارت دالاهو با ۶۸ و ۲۷ درصد، سهامداران عمده کزغال هستند.✅ سرمایه گذاری صباتامین و سرمایه گذاری تامین اجتماعی از سهامداران اصلی سرمایه گذاری صدرتامین می‌باشند.انتهای خبر

0
0