آواتحلیل
1399/10/04
12:55
#بررسی_گزارش_کدال #فاراک 📌فاراک که سال مال منتهی به شهریور ماه دارد، در آذر ماه ۴۱ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده و جمع درآمد ۳ ماهه خود را به ح...

#بررسی_گزارش_کدال #فاراک📌فاراک که سال مال منتهی به شهریور ماه دارد، در آذر ماه ۴۱ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده و جمع درآمد ۳ ماهه خود را به حدود ۷۴ میلیارد تومان رسانده که این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۴۲ میلیارد تومان بوده است ( رشد ۷۶ درصدی را نشان می دهد).

انتهای خبر

0
0