سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1400/04/13
09:31
منفی ها جذابن زیاد مهم نیست برای منفی ها خریدار خوب میشینه به حجم خرید صف فروش #شتران بنگریم

منفی ها جذابن


زیاد مهم نیست


برای منفی ها خریدار خوب میشینه


به حجم خرید صف فروش #شتران بنگریمانتهای خبر

0
0