تی اس ای پرس
1399/10/29
12:34
کل بازار رو به بهانه بررسي وضعيت اطلاعات شرکتها تعلیق کنید؛ کسی شکایتی هم نداره این همه قیمت سهام سقوط کرده، سهامدار داره صبوری میکنه، باز هم حما...

کل بازار رو به بهانه بررسی وضعیت اطلاعات شرکتها تعلیق کنید؛ کسی شکایتی هم ندارهاین همه قیمت سهام سقوط کرده، سهامدار داره صبوری میکنه، باز هم حمایت نمیکنید؟؟!

انتهای خبر

0
0