بورس۳۶۵
1399/08/19
14:24
دلار 22 بود شاخص حدود 2 میلیون دلار رفت 33 شاخص رفت 1.3 دلار دوباره آمد پایین و نرسیده به 22 قبل برگشت بالا و الان نزدیک 28 هست و اینجا ما تو بور...

دلار ۲۲ بود شاخص حدود ۲ میلیوندلار رفت ۳۳ شاخص رفت ۱.۳دلار دوباره آمد پایین و نرسیده به ۲۲ قبل برگشت بالا و الان نزدیک ۲۸ هست و اینجا ما تو بورس فشار فروشمان بیشتر شده

انتهای خبر

0
0