کدال۳۶۰
1400/12/27
11:14
#دفرا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 5...

#دفرا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت فراورده های تزریقی و دارویی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۵۰۳,۱۱۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۴٪ افزایش داشته است.▪️«دفرا» با سرمایه ثبت شده ۱,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۲۷۶,۱۷۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۷ ۱۱:۱۴:۵۰ (۸۶۴۱۸۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0