سیگنال یاب روزانه
1399/10/09
09:42
#آپ دیروز هم اشاره کردم تو محدوده خوبیه و نظرم مثبته محدوده 2200 قابل بررسی

#آپ دیروز هم اشاره کردمتو محدوده خوبیه و نظرم مثبتهمحدوده ۲۲۰۰ قابل بررسی

انتهای خبر

0
0