بانی فام
1399/10/07
12:38
#تحلیل_بررسی ‏#کاما باما (بورس) آخرین قیمت: 25,960 🟢 ‎(+5.0%) قیمت پایانی: 25,960 🟢 ‎(+5.0%) حجم معامله: 14,932,521 ارزش معاملات: 39 ...

#تحلیل_بررسی


#کاما باما (بورس)آخرین قیمت: ۲۵,۹۶۰ 🟢 (+۵.۰٪)


قیمت پایانی: ۲۵,۹۶۰ 🟢 (+۵.۰٪)حجم معامله: ۱۴,۹۳۲,۵۲۱


ارزش معاملات: ۳۹ میلیارد تومان


نسبت حجم: ۰.۲🟢صف خرید: ۵۱,۳۶۶,۱۶۸


سرانه صف خرید: ۱۷ میلیون تومانورود پول حقیقی: 🟢 ۱۹ میلیارد تومانسرانه خرید حقیقی: ۷۰


سرانه فروش حقیقی: ۲۰


جهت پول هوشمند: 🟢 +۳۴٪


@banifamانتهای خبر

0
0