بورس پلنر
1399/11/12
08:19
#رانفور اصلاح 34% اخیر با عکس العمل مثبت به همپوشانی ضریب 0.5 درصد فیبوناچی ریتریسمنت و سطح معتبر حمایتی در بازه قیمتی 24395 - 25185 ریال متوقف گرد...

#رانفور


اصلاح ۳۴٪ اخیر با عکس العمل مثبت به همپوشانی ضریب ۰.۵ درصد فیبوناچی ریتریسمنت و سطح معتبر حمایتی در بازه قیمتی ۲۴۳۹۵ - ۲۵۱۸۵ ریال متوقف گردیده و اکنون میتواند همراه با نوسانات حاشیه ای به سمت سقف قبلی و تارگت ۳۸۸۶۱ ریال گام بردارد.۹۹/۱۱/۱۲@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0