بولتن اقتصادی
1399/11/15
11:03
افت تولید دی ماه علیرغم افزایش آمار تولید خودروسازان اصلی طی ١٠ ماهه امسال 🔹آمار تولید انواع خودروهای دو خودروساز اصلی در دی ماه سال جاری و مقایسه...

افت تولید دی ماه علیرغم افزایش آمار تولید خودروسازان اصلی طی ۱۰ ماهه امسال🔹آمار تولید انواع خودروهای دو خودروساز اصلی در دی ماه سال جاری و مقایسه آن با دی ماه ۱۳۹۸، نشان می دهد که این دو خودروساز بزرگ علیرغم اینکه توانسته‌اند از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، میزان تولید خود را افزایش دهند اما میزان تولید در دی ماه ۱۳۹۹ نسبت به دی ماه ۱۳۹۸ نزولی بوده است.

انتهای خبر

0
0