کدال۳۶۰
1401/03/05
12:08
#غدیس #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪️ شرکت پاکدیس طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 1,459,763 میلیون ریال از مح...

#غدیس


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪️ شرکت پاکدیس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۱,۴۵۹,۷۶۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۷٪ افزایش داشته است.▪️«غدیس» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۶۹,۵۳۸ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲,۷۸۷,۶۳۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۳-۰۵ ۱۲:۰۹:۵۴ (۸۸۷۴۱۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0